Szkoła: +48 664 46 98 , CECH: +48 664 25 17, ul. P.O.W. 4, Grójec

ZAWÓD MECHANIK

Absolwent szkoły zostaje wykwalifikowany w wybranym przez siebie zawodzie. Dodatkowo zdawany w Naszej szkole jest egzamin czeladniczy, po zdaniu którego uczeń otrzymuje dyplom czeladnika uprawniający do prowadzenia działalności gospodarczej i zatrudniania do 5-u osób.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZAWÓD OGRODNIK

Absolwent szkoły zostaje wykwalifikowany w wybranym przez siebie zawodzie. Dodatkowo zdawany w Naszej szkole jest egzamin czeladniczy, po zdaniu którego uczeń otrzymuje dyplom czeladnika uprawniający do prowadzenia działalności gospodarczej i zatrudniania do 5-u osób.

CZYTAJ WIĘCEJ

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Absolwent szkoły policealnej o kierunku technik turystyki wiejskiej będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych.

CZYTAJ WIĘCEJ


AKTUALNOŚCI:


 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W NASZYCH SZKOŁACH:


 • sprzedawca
 • kucharz
 • cukiernik
 • piekarz
 • fryzjer
 • drukarz
 • spawacz
 • stolarz
 • ślusarz
 • murarz-tynkarz
 • elektryk sieciowy
 • monter sieci
 • monter instalacji
 • monter urządzeń sanitarnych
 • lakiernik
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • blacharz samochodowy

Niepubliczny Zespół Szkół Powiatowego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Grójcu


 

Szkoła powstała w czerwcu 1992 roku decyzją Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Grójcu. Z roku na rok przybywało uczniów. W 1999 roku uczyło się już u nas 550 osób. W 1998 roku wynajęto mieszczący się przy naszej Szkole budynek Spółdzielni Rzemieślniczej. Mieszczą się w nim 4 sale lekcyjne, pokój nauczycielski i sekretariat. Aktualnie w pracowni komputerowej znajduje się 16 stanowisk komputerowych z czego 10 jednostek jest bardzo wysokiej klasy. W 2001r. Szkoła otrzymała sztandar a Patronem jej został Jan Kiliński. Uczniowie i nauczyciele naszej Szkoły brali udział we wszystkich uroczystościach kościelnych i państwowych.